Światowy Tydzień Mózgu

W czasie  Światowego Tygodnia Mózgu na całym świecie mają miejsce wydarzenia, których celem jest popularyzacja wiedzy o mózgu i jego działaniu.

W obchody Tygodnia Mózgu, który w tym roku przypada w dniach od 11 do 15 marca, tradycyjnie włącza się również grudziądzki Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli .

W tym roku zapraszamy nauczycieli i uczniów do udziału w konkursie pt: „Mój mózg – moja moc”.

Link do Regulaminu konkursu: Konkurs – Światowy Tydzień Mózgu

 

Na prace  konkursowe czekamy do 18  marca 2024 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Kurs kierownika wypoczynku 13.03.2024, 14.03.2024

Zapraszamy nauczycieli i inne zainteresowane osoby na 10 godzinny KURS KIEROWNIKA WYPOCZYNKU.

Uczestnik kursu otrzyma praktyczne informacje oraz zdobędzie uprawnienia, dzięki którym będzie mógł zostać kierownikiem wycieczek szkolnych,  może  podjąć pracę kierownika na koloniach, obozach, półkoloniach czy zimowiskach. Kurs odbywa się w systemie stacjonarnym.

Szczegóły znajdziecie Państwo pod linkiem Kierownik wypoczynku- zaproszenie

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w warsztatach należy wypełnić i przesłać  Kartę zgłoszenia – link do Karty https://tiny.pl/9kcwl   Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony Ośrodka http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/ w zakładce Zapis elektroniczny lub Zgłoszenia  Pobieralnia

 

Webinarium „Skuteczna powtórka – jak pomóc uczniom w  zapamiętywaniu i utrwalaniu wiedzy”. 16.01.2024

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na bezpłatne webinarium , które odbędzie się online 16.01.2024r.  o godzinie 17.00

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić i przesłać Kartę zgłoszenia– link do Karty https://tiny.pl/9kcwl

Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony Ośrodka http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/ w zakładce Zapis elektroniczny

Po zgłoszeniu się na formę doskonalenia,  w przeddzień webinarium, otrzymacie Państwo link do szkolenia za pośrednictwem poczty mailowej wskazanej w Karcie zgłoszenia.

Szkolenie „Czy każde studia dają kwalifikacje do nauczania w szkole? Kwalifikacje nauczycieli w kontekście nowych przepisów prawa 23.11.2023

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek oraz zainteresowanych nauczycieli na szkolenie dotyczące nowego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102), w tym interpretacji jego zapisów „Czy każde studia dają kwalifikacje do nauczania w szkole? Kwalifikacje nauczycieli w kontekście nowych przepisów prawa”.

Szczegóły dotyczące szkolenia znajdziecie Państwo w linku  2023.11.23 Czy każde studia dają kwalifikacje…

Konferencja dla nauczycieli historii i wos szkół podstawowych 17.10.2023

Zapraszamy nauczycieli historii i wos szkół podstawowych na spotkanie inaugurujące nowy rok szkolny 2023/2024 oraz na konferencję PRZYTULMY POLSKĘ DO SERCA. Podczas konferencji zaoferujemy Państwu propozycję obchodów Narodowego Święta Niepodległości w szkole podstawowej. W programie konferencji m.in. filmowa relacja z widowiska w SP 4 w Grudziądzu „Przytulmy Polskę do serca” – TEATR TAŃCA z okazji 104 rocznicy odzyskania niepodległości . Uczestnicy konferencji otrzymają materiały pomocne w przygotowaniu uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w szkole podstawowej.

Spotkania odbędą się 17 października 2023r. godz. 16.30  w auli CKU ODiDZN,  ul Legionów 2 w Grudziądzu – zwracamy się z prośbą o potwierdzenie swojego udziału za pośrednictwem SMS 605 240 810 lub poczty @  mrycka@odn-grudziadz.edu.pl

Warsztaty dla nauczycieli religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych 12.10.2023

Zapraszamy nauczycieli religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty Tworzenie ćwiczeń katechetycznych na platformie Learning Apps w czwartek 12.10.2023 godz. 17.00-18.30 w CKU ODiDZN sala nr 4,  ul Legionów 2 i/lub online – w zależności od potrzeb uczestników

W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa w warsztatach należy wypełnić i przesłać  Kartę zgłoszenia – link do Karty https://tiny.pl/9kcwl   

Kartę zgłoszenia można również pobrać ze strony Ośrodka http://www.odn-grudziadz.ehost.pl/ w zakładce Zapis elektroniczny lub Zgłoszenia  Pobieralnia

Spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia październik 2023

Zapraszamy nauczycieli na październikowe spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia:

Nazwa sieci współpracy i samokształcenia Termin spotkania Koordynator Sieci
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Zabawa i nauka
5.10.2023 Beata Podlewska
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Metody aktywizacji uczniów na katechezie
16.10.2023 Dorota Thom
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych szkół podstawowych 
TIKowe lekcje a efektywność nauczania – innowacyjne narzędzia TIK, i nie tylko, w pracy nauczyciela języka angielskiego oraz języka niemieckiego
17.10.2023 Krzysztof Żurawski
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych
Nowa Matura 2024 z biologii
17.10.2023 Barbara Kamińska
Sieć współpracy i samokształcenia geografów i przyrodników szkół podstawowych 19.10.2023 Renata Franczak

Szczegóły związane z organizacją sieci znajdziecie Państwo w Zakładce przedmiotowej konkretnego doradcy metodycznego.

Konferencja dla nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych 6.10.2023

Zapraszamy nauczycieli biologii oraz 10-15 osobowe delegacje uczniów szkół ponadpodstawowych na konferencję przedmiotowo-metodyczną „Zasady profilaktyki nowotworów”. Konferencja odbędzie się w dniu 6.10.2023 r. o godz. 11.30 w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, a poprowadzi ją zaproszony gość Pan Tomasz Mierzwa – doktor nauk medycznych, chirurg-onkolog, koordynator zakładu profilaktyki i promocji zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. 

Osobą odpowiedzialną za organizację konferencji jest Barbara Kamińska, doradca metodyczny biologii, tel. 500 274 089

Oferta dla nauczycieli oraz rad pedagogicznych w roku szkolnym 2023/2024

Prezentujemy Państwu ofertę CKU – Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024:  
INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA ODiDZN 2023-2024

Zapis na wybrany projekt następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszenia, którą można pobrać z naszej strony internetowej w zakładce → Zapis elektroniczny.

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.